We will use this page to update you on current coronavirus measures and what that means for Cedo Nulli's activities.

Update 19th of March

As new measures have been taken in the Netherlands, we unfortunately had to cancel the Study Trip. The DIIES week is cancelled as well and in case we are able to find a replacement date for the DIES week, we will inform you about this. 
The office will be closed until the 6th of April until further notice. If you want to reach out to us, send us an email via info@cedonulli.nl.

The message below is sent to our members on friday 13th of March

For English see below

Beste leden,

Gezien de omstandigheden hebben wij helaas moeten besluiten om alle evenementen in de maand maart af te gelasten. Wij zullen ons best doen om waar mogelijk deze evenementen te verplaatsen. Het gaat om de volgende evenementen:

 • Bestuursinformatiesessie
 • Financiële informatiesessie
 • Maandelijkse borrel
 • Algemene Leden Vergadering
 • Cedo Hero Party
 • NMUN-reis
 • Filmscreening Alicia
 • Excursie verslavingskliniek

Wij hebben hiervoor gekozen omdat we de geldende maatregelen willen naleven betreffende het niet samenkomen met meer dan 100 personen en ook vanwege het besluit van de Erasmus Universiteit om geen fysiek onderwijs meer te bieden aan kleinere onderwijsgroepen.

Wij betreuren dit ten zeerste, maar gezien de omstandigheden zien wij geen andere oplossing. Daarnaast wijzen wij jullie ook graag op het volgende: we raden jullie het samenkomen in groepen af, hieronder vallen ook de commissievergaderingen. Het kantoor zal ook gesloten zijn tot en met 31 maart en rond 1 april verwachten wij jullie opnieuw te kunnen informeren over de nieuwe ontwikkelingen.

De evenementen van april gaan tot nader orde gewoon door. We houden de situatie in de gaten en mocht hier iets aan veranderen, dan brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Mochten jullie hier vragen over hebben, dan vernemen wij dat graag.

Namens het 35e bestuur,

Ruud Reijenga
Secretaris

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear members,

Given the circumstances, we unfortunately had to decide to cancel all events in the month of March. We will do our best to move these events, where possible. It concerns the following events:

 • Board information session
 • Financial information session
 • Monthly drink
 • General Assembly
 • Cedo Hero Party
 • NMUN trip
 • Film screening Alicia
 • Excursion addiction institution

We have made this decision, because we want to comply with the applicable measures regarding the non-gathering of more than 100 people and we also take into account the decision of the Erasmus University to stop offering physical education to smaller groups.

We deeply regret this but given the circumstances we see no other solution. In addition, we would also like to point out the following to you: we do not recommend meeting in groups, this includes committee meetings. The office will also be closed until March 31st and around April 1st we expect to be able to inform you again about the new developments.

The events in April will continue until further notice. We will keep an eye on the situation and if anything changes, we will inform you as soon as possible.

If you have any questions about this, please let us know.

On behalf of the 35th board,

Ruud Reijenga
Secretary